ข่าวและกิจกรรม
หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad รวมพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยทั่วแผ่นดิน
27 พ.ย. 58
ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad รวมพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยทั่วแผ่นดิน
           ภาพแห่งความประทับใจในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังอยู่ในความทรงจำของคนเมืองน่าน ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

           เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558    พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวน่านได้ร่วมใจแสดงความสามัคคีปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พ่อของปวงชนชาวไทยพร้อมกันกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศและในอีก 66 เมืองทั่วโลก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งถือเป็นการรวมพลังแห่งความกตัญญูและความสามัคคีถวายเป็นราชสดุดี ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ครั้งแรกของประเทศไทย

           เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ของจังหวัดน่านเป็นเส้นทางรอบตัวเมืองน่าน ขบวนจักรยานจะวิ่งผ่านสถานที่สำคัญของเมือง โดยมีจุดเริ่มต้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน แยกข่วงเมืองวัดภูมินทร์ หออัตลักษณ์ ลานประดิษฐานพระพุทธนาคินธนารักษ์ ฯลฯ ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล ณ หนองน้ำครก จุดพักรถด้วย