ข่าวและกิจกรรม
หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / “พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน”…เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อคนน่าน
1 ม.ค. 59
“พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน”…เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อคนน่าน
          เดือนมกราคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่เมืองน่านหนาวเย็นเต็มที่ แต่ทว่าบรรยากาศรอบเมืองน่านกลับอบอุ่นด้วยผู้คนจากทุกสารทิศที่มาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ออกกำลังกายและได้กุศล ในงาน “พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน”

          นับจากปี 2554 เป็นต้นมา จังหวัดน่าน  เทศบาลเมืองน่าน  โรงแรมพูคาน่านฟ้า ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ภายใต้ชื่อ “พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน” เป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และรณรงค์กระตุ้นให้เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ เกิดพลังความสามัคคีเป็นหมู่คณะ รายได้จากงานพูคาน่านฟ้ามินิมาราธอนในแต่ละปี ได้มอบให้กับหน่วยงานสาธารณกุศลที่ดูแลสุขภาพอนามัยของคนเมืองน่าน อาทิ กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลน่าน  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน โครงการป้องกันสมองลูกน้อยจากอุบัติเหตุเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เป็นต้น

          นอกเหนือจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว  เส้นทางเดิน-วิ่งของพูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน ตลอดระยะทางทั้งหมด กว่า 10 กิโลเมตร ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเดินหรือวิ่งผ่าน เป็นเส้นทางที่รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญ ศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์โดดเด่น และวิถีชีวิตเมืองน่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสร้างความรักในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและความประทับใจไม่เสื่อมคลายกับกิจกรรม “พูคาน่าฟ้ามินิมาราธอน”