ข่าวและกิจกรรม
หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / งานปี๋ใหม่เมือง วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559 เจิญไปผ่อบอกไฟขึ้นเน้อ
16 พ.ค. 59
งานปี๋ใหม่เมือง วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559 เจิญไปผ่อบอกไฟขึ้นเน้อ
          วันสงกรานต์ และปีใหม่เมืองที่จังหวัดน่าน มีประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นเมืองน่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคล และสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปคู่เมืองน่าน เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานนำประชาชน พุทธศาสนิกชนในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป และสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์องค์จำลอง พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านเมืองน่านอายุ 565 ปี

          โดยมีขบวนแห่บ้องไฟขึ้น (บ้องไฟเผ่าดำ) จาก 28 ชุมชน 3 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองน่าน แห่ไปยังวัดสวนตาล บูชาถวายพระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาล ไปตามท้องถนนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ชาวจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยวรอคอย เพราะจะได้เห็นขบวนที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ร่วมแรงร่วมใจจัดรถแห่แต่ละชุมชนเข้าร่วมขบวนอย่างสวยงาม
       
          บรรยากาศงานสงกรานต์ที่จังหวัดน่าน ปีนี้คึกคัก โดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ประชาชนได้ออกมาตักบาตรทำบุญที่วัดในชุมชนตามหมู่บ้านต่างๆ และที่วัดสวนตาล เขตเทศบาลเมืองน่าน มีประชาชนมาร่วมงานทำบุญตักบาตรแรกของปีใหม่ไทยอย่างเนืองแน่น ที่ทางเทศบาลเมืองน่านจัดขึ้น

          ที่ถนนสุมนเทวราช โรงแรมพูคาน่านฟ้าได้ร่วมตกแต่งซุ้มเล่นน้ำ และซุ้มวงดนตรีดนตรี ซึ่งทางเทศบาลเมืองน่านได้จัดให้เป็นถนนข้าวแต๋น สำหรับเล่นน้ำสงกรานต์แบบวัฒนธรรม ปลอดสายเดี่ยว ปลอดแอลกอฮอล์ ไม่มีการสาดน้ำสี หรือแป้งสี ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมาร่วมตั้งเต๊นท์เล่นน้ำสงกรานต์อย่างคึกคัก
ในช่วงบ่ายมีการแข่งขันบ้องไฟขึ้น (บ้องไฟเผ่าดำ) ณ สนามยิงปืน บ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน (จัดโดยชมรมบ้องไฟขึ้นจังหวัดน่าน และสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ และเทศบาลเมืองน่าน)