ข่าวและกิจกรรม
หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / ตามรอย... สิเนหามนตาแห่งลานนา ต.ค. 2560
16 ต.ค. 60
ตามรอย... สิเนหามนตาแห่งลานนา ต.ค. 2560
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์


         ...เฮลิคอปเตอร์ทั้งสามลำก็บินมาถึงฐานแล้วลอยลำอยู่เกือบนิ่งอยู่เหนือหัว เสียงใบพัดดัง ควั่บ ควั่บควั่บ อย่างต่อเนื่อง ผู้กองผาแหงนคอตั้งมองขึ้นไป เฮลิคอปเตอร์ลำนั้นบังดวงอาทิตย์พอดี หากแสงแดดที่สว่างจ้าจนตาพร่า มองเห็นแค่รูปร่างเค้าโครงเป็นสีดำของตัวเฮลิคอปเตอร์นั้น แต่ก็ทำให้ภาพทั่วท้องฟ้าดูเสมือนว่าพระอาทิตย์ทรงกลด อีกอึดใจ เมื่อสายตาเริ่มชินกับแสงจ้าของท้องฟ้า ผู้กองผาก็เพ่งกลับขึ้นไปที่เฮลิคอปเตอร์นั้นอีกที ทีนี้พอจะมองเห็นรายละเอียดบ้าง ทันใดนั้น หัวใจของผู้กองผาแทบจะหยุดเต้น น้ำตาคลอเบ้าขึ้นมาทันทีเมื่อสายตามองเห็นว่า ที่ด้านข้างของลำตัวเฮลิคอปเตอร์นั้น มีธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองสดตรงกลางเป็นครุฑสีแดง เสียงนักบินเฮลิคอปเตอร์ดังเข้ามา

         “กองร้อยที่ ๘ เก้า-ศูนย์-หนึ่ง อยู่ใน ฮ.!”

         ผู้กองผาตะโกนออกคำสั่งดังลั่น ได้ยินกันทั่วฐานที่กำลังถูกโจมตีอย่างหนักนั้น

         “ทหารไทย ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน ฮ.! ข้างบนโน่น!”

         ทหารทุกคนของกองร้อยที่ ๘ ที่หลบกำบังอยู่ในสนามเพลาะ แหงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้า พนมมือจรดหน้าผาก เอนกายไปข้างหลัง ถวายบังคมองค์จอมทัพไทยกันพร้อมเพรียง ภาพนั้นช่างเหมือนกับพลพายสะพายดาบของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ถวายบังคมพร้อมกัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนเรือพระที่นั่งอันวิจิตรอลังการลำนั้น...

         สิเนหามนตาแห่งลานนา ฉากที่ ๔ –แจ้ง  หน้า ๒๑๖-๒๑๗         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดน่าน ถึง ๒๒ ครั้ง ซึ่งตลอดระยะเวลาของการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ ยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่เหล่าพสกนิกรเมืองน่านเป็นล้นพ้น ทุกครั้งที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดน่าน ได้ทรงนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาเมืองน่านให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งด้านการเกษตร การสาธารณสุข เรื่องราวประทับใจของพสกนิสรถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุ เช่น เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๑ มีเรื่องเล่าของ นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ในพระมหากรุณาธิคุณของในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างตึก“พิทักษ์ไทย” ซึ่งเป็นตึกผู้ป่วยขนาด ๒๔ เตียง ๑ หลัง สำหรับรองรับทหาร ตำรวจ พลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบเป็นการเฉพาะ ซึ่งยังความปลาบปลื้มแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน

         ตลอดระยะเวลาการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ๒๒ ครั้ง ทุกเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินในถิ่นทุรกันดารเป็นไปด้วยความยากลำบาก พระองค์ทรงไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรในทุกพื้นที่ เห็นได้จากเสด็จไปที่ใดก็จะมีโครงการในพระราชดำริเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรที่นั่นมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเสมอ ไปจนถึงโครงการที่พัฒนาแหล่งน้ำ ป่าไม้ อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำรงชีวิต เช่น โครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน การก่อสร้างฝายที่บ้านน้ำรีพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สร้างระบบประปาภูเขาที่บ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ เส้นทางคมนาคมสายบ้านน้ำยาว-บ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้ง มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้เริ่มต้นแปรแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริของพระองค์ท่านมาสู่การปฏิบัติด้วยโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ พื้นที่แรก เนื่องจาก “น่าน” เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในเชิงภูมิศาสตร์ เพราะเป็นต้นน้ำน่าน หัวใจสำคัญของระบบน้ำในประเทศไทย (ร้อยละ ๔๕ ของแม่น้ำเจ้าพระยา) มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงเลือกจังหวัดน่านเป็นพื้นที่นำร่อง และเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ พสกนิกรชาวน่านขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และดำเนินตามคำสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบไป 

         ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร