ข่าวและกิจกรรม
หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / งานเดิน-วิ่งการกุศล พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน ครั้งที่ 8
22 ม.ค. 61
งานเดิน-วิ่งการกุศล พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน ครั้งที่ 8โรงแรมพูคาน่านฟ้า จังหวัดน่าน และเทศบาลเมืองน่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน” ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสร้างความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ รายได้จากงานพูคาน่านฟ้ามินิมาราธอนได้มอบให้กับ กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลน่าน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน โครงการป้องกันสมองลูกน้อยจากอุบัติเหตุเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาทิ นักวิ่ง ชมรมนักวิ่ง นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป บรรยากาศรอบเส้นทางวิ่งสวยงามเป็นธรรมชาติ ทำให้นักวิ่งทุกท่านได้สัมผัสกับอากาศเย็นบริสุทธิ์ อุณหภูมิ 14 องศา และได้เห็นวิถีชีวิตอันงดงามที่เป็นเสน่ห์ของเมืองน่าน