ข่าวและกิจกรรม
หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / ตามรอยสิเนหามนตาแห่งลานนา ธ.ค. 2561
13 ธ.ค. 61
ตามรอยสิเนหามนตาแห่งลานนา ธ.ค. 2561
“สถาปัตยกรรมลานนาไทลื้อ วัดหนองบัว”


...คณะพรรคลาป้าสมศรีอีกครั้ง แล้วขึ้นรถกลับออกมาเข้าเส้นทางใหญ่ เดินทางต่อไป
บ้านหนองบัว ที่ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา นั้นเป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพลงมาจากแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ซึ่งเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วนั้น เกิดสงครามแย่งชิงอำนาจกันวุ่นวาย ที่บ้านหนองบัวนี้มีวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านคือ วัดหนองบัว จากคำบอกเล่าว่าเดิมวัดหนองบัวตั้งอยู่ที่ริมหนองบัว ที่เป็นหนองน้ำประจำหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันไม่มีซากโบราณสถานเดิมนั้นเหลืออยู่แล้ว แต่ได้มีการสร้างวัดหนองบัวใหม่ขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2405 ด้วยความร่วมมือของครูบาหลวงสุนันต๊ะร่วมกับชาวบ้าน วิหารที่วัดหนองบัวนี้ เป็นสถาปัตยกรรมไทยลานนาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง อีกทั้งภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่งดงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่วัดภูมินทร์เลย...

ที่มา สิเนหามนตาแห่งลานนา ฉากที่แปด – แจ้ง หน้า 501


ณ หมู่บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา มีวัดหนองบัวที่เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ภายในวัดมีวิหารรูปทรงแบบพื้นเมืองลานนา หน้าบันมีไม้ประดับกระจกที่แกะสลักประดับไว้อย่างงดงาม ทางเข้ามีสิงห์ปูนปั้นสีขาวสองตัวรักษาการณ์อยู่ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทลื้อที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในพระวิหารยังมีจิตรกรรมฝาผนังแบบโบราณ สันนิษฐานว่า เป็นฝีมือของหนานบัวผัน ศิลปินชาวไทลื้อคนเดียวกันกับผู้วาดจิตกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์ เรื่องที่วาดเล่าไว้บนฝาผนังก็คือเรื่อง คัทธกุมาร เช่นเดียวกับที่ในโบสถ์วัดภูมินทร์ ขณะเดียวกันก็สอดแทรกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของลานนาที่สะท้อนความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อสมัยโบราณ โดยเฉพาะภาพที่แสดงถึงการแต่งกายของผู้หญิงชาวไทลื้อด้วยผ้าซิ่นลายน้ำไหลที่สวยงามบริเวณภายในวัดหนองบัวมีความร่มรื่น อากาศเย็นสบาย เมื่อเดินเข้ามาภายในวัดจะได้ยินเสียงเพลงพื้นเมืองลานนา ซะล้อ ซอ ซึง คลออยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเสียงเพลงจากฝีมือนักดนตรีสูงอายุของหมู่บ้านมาขับขานบทเพลงพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงกลิ่นอายดนตรีแบบชาวลานนาดั้งเดิม นอกจากนี้ภายในวัดหนองบัวมีการจัดแสดงบ้านจำลองแบบไทลื้อในอดีตให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมได้เห็นภาพบรรยากาศเรือนไทลื้อสมัยอดีตกาล และศูนย์จำหน่ายผ้าทอลายน้ำไหลราคาย่อมเยาสำหรับผู้มาเยี่ยมชมได้ซื้อเป็นของฝากอีกด้วย ทุกวันนี้ ชุมชนชาวไทลื้อแห่งบ้านหนองบัว ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และความงดงามของวิถีชาวไทลื้อไว้อย่างมั่นคงด้วยเอกลักษณ์ของการแต่งกาย ภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันในท้องถิ่นเป็น ภาษาไทลื้อ และการดำเนินชีวิตตามวิถีชาวไทลื้อ
การเดินทางจากอำเภอเมืองน่าน ไปอำเภอท่าวังผา ใช้เส้นทางถนนหมายเลข 101 จนถึงจุดหมายปลายทางวัดหนองบัว รวมระยะทางประมาณ 45.5 กิโลเมตรติดตาม "สิเนหามนตาแห่งลานนา" ได้ที่ https://www.facebook.com/sinaeha.monta