สั่งซื้อหนังสือ
หน้าหลัก / สั่งซื้อหนังสือ
หนังสือ
สิเนหามนตาแห่งลานนา
ผู้ประพันธ์ บัณฑูร ล่ำซำ
น่าน...ดินแดนในเทือกเขาลำเนาป่าพนาไพร ที่ห่างไกล แต่ที่นั่น ก็มีเรื่องราวของความรัก ความสิเนหา ที่อิ่มเอิบใจ และการจากพราก ที่ช้ำชอกใจ จากอดีตกาลนานโพ้นแห่งพูคาลานนา มนตาแห่งสิเนหา ชักพาให้กลับมาที่ เมืองน่าน...เพื่อให้รำลึกถึงรอยรักที่ยังไม่หักหายมาหลายชาติภพให้ได้มาพบรักกันใหม่ รักนั้นรักในน่านนิรันดร์
ราคา 369 บาท
จำนวน 600 หน้า

รายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสนับสนุน
การศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในเมืองน่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 054-771-370

ข้อมูลส่วนตัว

รวมเป็นเงิน
449.00

ข้อมูลสถานที่จัดส่ง

ช่องทางชำระเงิน