อัตราค่าที่พัก
หน้าหลัก / อัตราค่าที่พัก
ห้องสุพีเรียสตูดิโอ
ช่วง
1 มี.ค. – 31 ต.ค.
2,400
ช่วง
1 พ.ย. – 20 ธ.ค.
6 ม.ค. – 28 ก.พ.
2,600
ช่วง
21 ธ.ค. – 5 ม.ค.
2,900
ห้องสุพีเรีย
ช่วง
1 มี.ค. – 31 ต.ค.
3,100
ช่วง
1 พ.ย. – 20 ธ.ค.
6 ม.ค. – 28 ก.พ.
3,400
ช่วง
21 ธ.ค. – 5 ม.ค.
3,800
ห้องดีลักซ์
ช่วง
1 มี.ค. – 31 ต.ค.
3,600
ช่วง
1 พ.ย. – 20 ธ.ค.
6 ม.ค. – 28 ก.พ.
3,900
ช่วง
21 ธ.ค. – 5 ม.ค.
4,400
ห้องสวีท
ช่วง
1 มี.ค. – 31 ต.ค.
4,300
ช่วง
1 พ.ย. – 20 ธ.ค.
6 ม.ค. – 28 ก.พ.
4,700
ช่วง
21 ธ.ค. – 5 ม.ค.
5,300
หมายเหตุ