อัตราค่าที่พัก
หน้าหลัก / อัตราค่าที่พัก
ห้องสุพีเรียสตูดิโอ
ช่วง
1 มี.ค. – 31 ต.ค.
2,600
ช่วง
1 พ.ย. – 20 ธ.ค.
6 ม.ค. – 28 ก.พ.
2,800
ช่วง
21 ธ.ค. – 5 ม.ค.
3,100
ห้องสุพีเรีย
ช่วง
1 มี.ค. – 31 ต.ค.
3,300
ช่วง
1 พ.ย. – 20 ธ.ค.
6 ม.ค. – 28 ก.พ.
3,600
ช่วง
21 ธ.ค. – 5 ม.ค.
4,000
ห้องดีลักซ์
ช่วง
1 มี.ค. – 31 ต.ค.
3,800
ช่วง
1 พ.ย. – 20 ธ.ค.
6 ม.ค. – 28 ก.พ.
4,100
ช่วง
21 ธ.ค. – 5 ม.ค.
4,600
ห้องสวีท
ช่วง
1 มี.ค. – 31 ต.ค.
4,500
ช่วง
1 พ.ย. – 20 ธ.ค.
6 ม.ค. – 28 ก.พ.
4,900
ช่วง
21 ธ.ค. – 5 ม.ค.
5,500
เตียงเสริม
ช่วง
1 มี.ค. – 31 ต.ค.
600
ช่วง
1 พ.ย. – 20 ธ.ค.
6 ม.ค. – 28 ก.พ.
600
ช่วง
21 ธ.ค. – 5 ม.ค.
600
หมายเหตุ