ข่าวและกิจกรรม
หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / แพ็กเกจ ตามรอยสิเนหามนตาแห่งลานนา
18 พ.ย. 64
แพ็กเกจ ตามรอยสิเนหามนตาแห่งลานนา

     
แพ็กเกจ ตามรอยสิเนหามนตาแห่งลานนา
พักโรงแรมพูคาน่านฟ้าทุกคืน
สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน 9 วัด
สถาปัตยกรรมไทลื้อและวิถีชุมชนไทลื้อ
บ่อเกลือสินเธาว์ แห่งเดียวในโลก ลิ้มรสไก่ทอดมะแขว่น
อาหารลานนาหลากหลาย ชมศิลปะการแสดงฟ้อนแง้น
พิธีสืบชะตา ประเพณีมงคลที่สำคัญยิ่งของชาวลานนา
สุดพิเศษ เยี่ยมชมบ้านเจ้าสัว ในภูคาป่าสัก