ติดต่อเรา
หน้าหลัก / ติดต่อเรา / สถานที่ใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ ในรัศมี 5 กิโลเมตร
เติมเต็มช่วงเวลาพักผ่อนของคุณกับสถานที่ ที่เราคัดสรรให้คุณดื่มด่ำกับสีสันจังหวัดน่าน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดน่าน

ชุมชนบ้านพระเกิด ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วิถีชุมชนโบราณที่สืบต่อมานานกว่า 100 ปี จึงเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนคนน่าน มีการอนุรักษ์โบราณวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ในสมัยบรรพบุรุษที่ตกทอดสู่ลูกหลาน ล้วนเป็นมรดกทรงคุณค่า ภายในวัดพระเกิด มีโบราณวัตถุ เช่น มณฑปครูบาอินผ่อง วิสารโท อดีตเจ้าอาวาส พระพุทธรูปไม้โบราณ จารึกตัวเมือง อายุ 168 ปี พระพุทธรูปไม้ทรงเครื่อง ประมาณอายุไม่ได้ พระพุทธรูปไม้ปางสมาธิและปางอื่นๆ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ หีบธรรมลงรักปิดทอง จำนวน 11 หีบ หอไตรและหอกลอง ตลอดจนสิ่งของ เครื่องมือทำมาหากิน เครื่องใช้ภายในบ้าน และอื่นๆ นอกจากนี้ ได้จัดแสดงวัตถุโบราณของทางวัด คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมลานนา จำนวน 2,323 ผูก คัมภีร์พื้นเมืองน่าน พงศาวดารเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด หนังสือพื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด 2 ภาษา อักษรตัวเมืองและอักษรไทย คัมภีร์ต่างๆ มีผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาค พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด ตั้งอยู่ภายในวัดพระเกิด อยู่ที่บ้านพระเกิด ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นที่เก็บรักษามรดกล้ำค่าไว้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้สืบไป

ห่างจากโรงแรม 1.4 กม.
เดินทางโดย การเดิน
ใช้เวลา 17 นาที

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ภายในบริเวณคุ้มของเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดช เจ้าเมืองน่าน ชาวบ้านมักเรียก คุ้มหรือที่ประทับของเจ้าเมืองว่า "หอคำ" ซึ่งสร้างขึ้น เมื่อ ปีพุทธศักราช 2446 หอคำมีลักษณะเป็นอาคารโอ่โถงงดงามก่ออิฐถือปูนแข็งแรง แต่ตกแต่งให้อ่อนช้อยสวยงามด้วยลายลูกไม้ปูนปั้น นับเป็นสถาปัตยกรรมก่อสร้างที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของชาติ มี อนุสาวรีย์เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าหอคำ ปีพุทธศักราช 2517 กรมศิลปากรได้รับมอบอาคารหอคำเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน โดยได้ปรับอาคารหอคำทั้งโถงชั้นล่างและชั้นบนให้เป็นพื้นที่แสดงประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยาประจำท้องถิ่นจัดแสดงโบราณวัตถุ ตลอดจนสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดน่าน นำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมอย่างมีระบบ และส่วนที่สำคัญของอาคารคือ “งาช้างดำ” ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุคู่เมืองน่าน ลักษณะของงาช้างดำนี้เป็นงาปลีเปลือกสีน้ำตาลเข้ม ความยาว 97 เซนติเมตร วัดโดยรอบ 47 เซนติเมตร ส่วนปลายมนมีจารึกอักษรธรรมล้านนา ว่า "กิ่งนี้หนักหนึ่งหมื่นห้าพัน" หรือประมาณ 18 กิโลกรัม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน เปิดให้เข้าชม ในเวลาราชการ เวลา 09.00-16.00 น. วันพุธ - วันอาทิตย์ ติดต่อ โทร. 054-710561

ห่างจากโรงแรม 700 เมตร
เดินทางโดย การเดิน
ใช้เวลา 9 นาที
  1